Dự án: “Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An” (JICA2)

Dự án: “Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An” (JICA2)

 1. Tên dự án: Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An (JICA2)
 2. Địa điểm xây dựng: Tại tỉnh Nghệ An và thành phố Hà Nội.
 3. Tên nhà tài trợ: Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) – Khoản vay số VN12-P5.
 4. Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 5. Chủ đầu tư:
 • Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi (CPO) là chủ dự án thực hiện chức năng cơ quan điều phối chung toàn dự án; trực tiếp là chủ đầu tư một số phần việc chung của dự án.
 • Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An là chủ đầu tư Hợp phần 1 - Khôi phục, nâng cấp Hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An.
 • Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam là chủ đầu tư Hợp phần 2 - Tăng cường năng lực quản lý thủy lợi và cơ sở đào tạo của Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam.
 1. Mục tiêu của Dự án:
 • Nâng cấp, cải tạo hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An bảo đảm tưới ổn định, linh hoạt cho 27.656 ha đất nông nghiệp, tạo nguồn cấp nước cho công nghiệp 1,89 m3/s và cho sinh hoạt 1,59 m3/s thuộc địa bàn 4 huyện Đô Lương, Diễn Châu, Yên Thành và Quỳnh Lưu; Nạo vét các trục tiêu chính, nâng cấp mở rộng cống Diễn Thành để tiêu úng và giảm ngập cho khoảng 1.920 ha vùng trũng 2 huyện Yên Thành và Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
 • Xây dựng Trung tâm đào tạo về lĩnh vực thủy lợi trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đạt trình độ tiên tiến và hiện đại ngang tầm các nước trong khu vực châu Á, tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.
 1. Nội dung dự án: Gồm 2 hợp phần:
 • Hợp phần 1 - Khôi phục nâng cấp Hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An, gồm các hạng mục:
  • Nâng cấp hệ thống tưới: Đập dâng Đô Lương, cống Tràng Sơn, kênh chính, kênh nhánh cấp 1, 2, 3, các công trình trên kênh và lắp đặt hệ thống SCADA.
  • Nâng cấp hệ thống tiêu: Nạo vét 3 trục tiêu và mở rộng cống Diễn Thành.
 • Hợp phần 2 - Tăng cường năng lực quản lý thủy lợi và cơ sở đào tạo của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Xây dựng mới:
  • Xây dựng khu giảng đường.
  • Xây dựng khu ký túc xá và nhà ăn.
  • Xây dựng nhà làm việc và hội trường.
  • Xây dựng và trang bị thiết bị cho các khu thí nghiệm.

Tổng mức đầu tư:

Tổng mức đầu tư được duyệt là:  5.705,5  tỷ đồng  (tương  đương  273,932  triệu USD), trong đó:

 • Vốn vay JICA: 4.833,4 tỷ đồng (chiếm 84,7%).
 • Vốn đối ứng Trung ương:  500,3  tỷ đồng  (chiếm 8,8%).
 • Vốn đối ứng tỉnh Nghệ An: 371,7 tỷ đồng  (chiếm 6,5%).
 1. Thời gian thực hiện dự án: 7 năm từ năm 2013 đến năm 2019.

Ngày 6/5/2017, Công ty cổ phần phân phối sản phẩm công nghệ MT phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Adcom làm nhà thầu phụ cho Công ty TNHH Hòa Hiệp.

Gói dịch vụ: Cung cấp và Lắp đặt thiết bị quan trắc cho Cống tưới tiêu Diễn Thành – Nghệ An. Các thiết bị quan trắc được sử dụng tại dự án này bao gồm:

 • Quan trắc áp lực thấm của nước, dòng chảy. Thiết bị Piezometer;
 • Quan trắc ứng suất bê tông. Thiết bị Strain gage;
 • Quan trắc ứng suất cốt thép. Thiết bị Strain gage;
 • Quan trắc mực nước. Thiết bị Thước đo mực nước ngầm;
 • Quan trắc vận tốc dòng chảy. Thiết bị đo vận tốc dòng chảy;
 • Lắp đặt, chuyển giao công nghệ cho Hệ thống quan trắc – đọc dữ liệu tự động;

Thiết bị được nhập khẩu từ Ấn độ và Mỹ.

Một số hình ảnh thi công tại dự án được chúng tôi thực hiện:

Share :

Viết bình luận