EDI-51V

Liên hệ

Thiết bị đọc số liệu đa năng mã EDI-51V, sản xuất tại Ấn độ.

Tính năng: Có thể kết nối và đọc tín hiệu từ tất cả các loại cảm biến quan trắc địa( Piezometer, strain gage, temperature, extensometer, pressure cell...)

EDI-51V còn tích hợp đọc số liệu của các cảm biến sản xuất bởi Geokon.

SPECIFICATIONS

 Frequency range 500 Hz to 5 kHz
 Parameters Time period, frequency, freuqency2 engineering units
 Resolution  0.01 micro-seconds

 Temperature
 measurement range

-20 to 100° C
 Temperature limit 0 to 50° C
 Housing ABS + PU impact resistant plastic moulded housing.