Accelerometer_seismometer_đo địa chấn_rung động đất

Gecko SMA-HR
Liên hệ

Gecko SMA-HR là thiết bị ghi đo và theo dõi hiện tượng rung chấn động đất...