Camera kiểm tra đường ống

Hệ thống camera robot kiểm tra đường ống nước thải GT102BX
Liên hệ

Ứng dụng Camera kiểm tra ống: Được sử dụng rộng rãi trong kiểm tra bằng video bên trong đường ống hóa dầu, đường ống dẫn khí, đường ống đô thị, đường ống vườn, đường ống tách khí và...