Siêu âm mối hàn

Máy siêu âm mối hàn UFD-X5
Liên hệ

Đang cập nhật...

Máy siêu âm mối hàn UFD-Z6w
Liên hệ

Đang cập nhật...

Máy siêu âm mối hàn OTD-3100
Liên hệ

Đang cập nhật...

Máy siêu âm mối hàn OTD-2100
Liên hệ

Đang cập nhật...

Máy siêu âm mối hàn UFD-V
Liên hệ

Đang cập nhật....

Máy siêu âm mối hàn UTD800
Liên hệ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT GAIN: 0dB~110dB DISPLAY DELAY: -20µs~+3400µs PROBE DELAY: 0µs~99.99µs FREQUENCY : 0.2~15MHz NOISE LEVEL: ≤10% PROBE DAMPING: 100Ω,150Ω,200Ω,500Ω PROBE RPEATING FREQUENCY: 10~1000Hz  RESOLUTION: >40dB(5P14) POWER VOLTAGE: DC:7.2V;  AC:220V  SIZE: 220×175×59(mm) SENSITIVITY:  >62dB(DEPTH: 200mm,FLAT-BOTTOM HOLE Ф2) LINEARITY  REJECT: 0~80%(DIGITAL REJECT) VERTICAL LINEARITY ERROR: ≤3% HORIZONTAL LINEARITY ERROR:...

Máy siêu âm mối hàn BSM320
Liên hệ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Dải đo: 2.5~10000mm. - Sai số tuyến dọc: ≤ 3%. - Sai sô tuyến ngang: ≤ 0.2%. - Độ nhạy cảm: 62dB. - Độ rộng xung: 34dB. - Tần số: 0.5 ~ 20 MHz. - Độ khuyếch...