Siêu âm mối hàn

Máy siêu âm mối hàn UFD-X5
Liên hệ

Đang cập nhật...

Máy siêu âm mối hàn UFD-Z6w
Liên hệ

Đang cập nhật...

Máy siêu âm mối hàn OTD-3100
Liên hệ

Đang cập nhật...

Máy siêu âm mối hàn OTD-2100
Liên hệ

Đang cập nhật...

Máy siêu âm mối hàn UFD-V
Liên hệ

Đang cập nhật....

Máy siêu âm mối hàn UTD800
Liên hệ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT GAIN: 0dB~110dB DISPLAY DELAY: -20µs~+3400µs PROBE DELAY: 0µs~99.99µs ...

Máy siêu âm mối hàn BSM320
Liên hệ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Dải đo: 2.5~10000mm. - Sai số tuyến dọc: ≤ 3%. - Sai sô tuyến ngang: ≤ 0.2%. - Độ nhạy cảm: 62dB. -...