Tin xây dựng

Dự án: “Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An” (JICA2)

Admin 15/06/2017

Ngày 6/5/2017, Công ty cổ phần phân phối sản phẩm công nghệ MT phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Adcom làm nhà thầu phụ cho Công ty TNHH Hòa Hiệp. Gói dịch vụ: Cung cấp và Lắp đặt thiết bị quan trắc cho Cống tưới tiêu Diễn Thành – Nghệ An....