PDA_thí nghiệm biến dạng lớn

PDA test_biến dạng lớn móng cọc
Liên hệ

PDA-HPT máy kiểm tra biến dạng lớn móng cọc; PDA Máy phân tích cọc đóng; PDA  Thiết bị thử tải động biến dạng lớn; PDA Thiết bị thử cọc động; PDA Thiết bị thí nghiệm thử động biến dạng...

PDA-RSM01 Máy thí nghiệm PDA
Liên hệ

PDA-RSM01 là máy thí nghiệm PDA để xác định sức chịu tải và khuyết tật móng cọc. Có thể dùng để thí nghiệm cho tất cả các loại cọc. Giới thiệu PDA-RSM01 sẽ kiểm tra và cung cấp dự...

PDA-RO01 Máy thí nghiệm PDA và PIT
Liên hệ

MÔ TẢ PDA-RO01 là máy thí nghiệm biến dạng lớn - PDA và  thí nghiệm biến dạng nhỏ - PIT cho móng cọc và có thể tích hợp một vài phép đo khác. PDA-RO01 được sử dụng...