Máy thí nghiệm biến dạng nhỏ PIT

PIT-RSM01 Máy thí nghiệm
Liên hệ

PIT-RSM01 là máy dùng để thí nghiệm kiểm tra khuyết tật móng cọc bằng phương pháp biến dạng nhỏ. MÔ TẢ 1. ...