Máy thí nghiệm biến dạng nhỏ PIT

PIT-RSW01-Máy thí nghiệm
Liên hệ

PIT-RSW01-Máy thí nghiệm là máy thí nghiệm kiểm tra độ biến dạng nhỏ của kết cấu bê tông trong xây dựng... MÔ TẢ: 1. Dễ thực...

PIT-RSM01 Máy thí nghiệm
Liên hệ

PIT-RSM01 là máy dùng để thí nghiệm kiểm tra khuyết tật móng cọc bằng phương pháp biến dạng nhỏ. MÔ TẢ 1. ...