Tin công nghệ

Thí nghiệm OSTERBERG

Admin 15/06/2017

Phương pháp OSTERBERG dùng để xác định khả năng chịu tải của cọc barrette/cọc nhồi, mà có khả năng chịu lực lớn khó có thể kiểm tra bằng phương pháp kentledge thông thường.[1]

Quan trắc áp lực nước lỗ rỗng

Admin 15/06/2017

Thiết bị quan trắc áp lực nước lỗ rỗng được dùng để đo áp lực nước lỗ rỗng tại các vị trí cần thiết trong địa tầng theo yêu cầu của thiết kế. Các số liệu áp lực nước lỗ rỗng phục vụ cho việc phân tích ngược trong quan trắc lún xử lý nền, thi công tầng hầm, tính toán tường chắn ….

Thiết bị thí nghiệm PDA

Admin 15/06/2017

Thiết bị thí nghiệm PDA RS-1616K(S)

Quan trắc áp lực nước lỗ rỗng

Admin 15/06/2017

Dùng để đo sự thay đổi về áp lực của tầng nước có áp.