Cảm biến lực /loadcell

Load cell GTC - Hàn Quốc
Liên hệ

Đang cập nhật...

LoadCell 3500kN
Liên hệ

LC05 Cảm biến lực LoadCell là một loadcell tải trọng cao được sử dụng để xác định tải trong bu lông trong đá,  thanh neo.  Nó bao gồm một vỏ thép cường độ cao với...

LC04 Cảm biến lực LoadCell
Liên hệ

LC04 Cảm biến lực LoadCell là một loadcell  được thiết kế để đo tải trọng nén lớn. LC04 Cảm biến lực LoadCell  sử dụng rộng rãi trong thử nghiệm cọc. Giống như LC03, loadcell này...

LC03 Cảm biến lực LoadCell
Liên hệ

LC03 Cảm biến lực LoadCell là một loadcell  được thiết kế để đo tải trọng nén hoặc lực dọc trục. Loadcell có khả năng đo ngoại lực lớn.  Loadcell được thiết kế chống bụi, độ...

LC02 Cảm biến lực LoadCell
Liên hệ

LC02 Cảm biến lực LoadCell là một loadcell dây được sử dụng để xác định tải trong bu lông neo trong đá, thanh neo…Thông thường nó bao gồm một vỏ thép cường độ cao với...

LC01 Cảm biến lực Loadcell
Liên hệ

LC01 Cảm biến lực Loadcell là một loadcell dây rung được sử dụng để xác định tải trong bu lông neo trong đá, thanh neo…Nó bao gồm một vỏ thép cường độ cao với 8...