Cảm biến lực /loadcell

LC05 Cảm biến lực LoadCell
Liên hệ

LC05 Cảm biến lực LoadCell là một loadcell tải trọng cao được sử dụng để xác định tải trong bu lông trong đá, thanh neo. Nó bao gồm một vỏ thép cường...

LC04 Cảm biến lực LoadCell
Liên hệ

LC04 Cảm biến lực LoadCell là một loadcell được thiết kế để đo tải trọng nén lớn. LC04 Cảm biến lực LoadCell sử dụng rộng rãi trong thử nghiệm cọc. Giống như...

LC03 Cảm biến lực LoadCell
Liên hệ

LC03 Cảm biến lực LoadCell là một loadcell được thiết kế để đo tải trọng nén hoặc lực dọc trục. Loadcell có khả năng đo ngoại lực lớn. Loadcell được thiết kế...

LC02 Cảm biến lực LoadCell
Liên hệ

LC02 Cảm biến lực LoadCell là một loadcell dây được sử dụng để xác định tải trong bu lông neo trong đá, thanh neo…Thông thường nó bao gồm một vỏ thép cường độ cao...

LC01 Cảm biến lực Loadcell
Liên hệ

LC01 Cảm biến lực Loadcell là một loadcell dây rung được sử dụng để xác định tải trong bu lông neo trong đá, thanh neo…Nó bao gồm một vỏ thép cường độ cao...