Quan trắc biến dạng /strain gage

Strain gage lá điện trở
Liên hệ

Strain Gage cảm biến lá điện trở Quan trắc biến dạng để làm gì : Thông qua đo biến dạng xác định ứng suất trong kết cấu...

ST06 cảm biến biến dạng strain gage
Liên hệ

ST06 cảm biến biến dạng strain gage được chế tạo bằng công nghệ dây rung dùng để đo biến dạng kết cấu bê tông như cọc, tường vây, trụ cầu, hầm tuynen, đập,...

ST05 cảm biến biến dạng strain gage
Liên hệ

ST05 cảm biến biến dạng strain gage được chế tạo bằng công nghệ dây rung dùng để đo cả biến dạng do kéo và nén kết cấu bê tông có phạm vi biến dạng...

ST04 cảm biến biến dạng strain gage
Liên hệ

ST04 cảm biến biến dạng strain gage được chế tạo bằng công nghệ dây rung có độ bền và tin cậy cao dùng để quan trắc biến dạng kết cấu thép. THÔNG SỐ...

ST03 cảm biến biến dạng strain gage
Liên hệ

ST03 cảm biến biến dạng strain gage được chế tạo bằng công nghệ dây rung dùng để quan trắc biến dạng trong lòng kết cấu bằng cách chôn vào trong đất hoặc bê tông....

strain gage cảm biến biến dạng 1
Liên hệ

Cảm biến biến dạng strain gage( hay strain gauge) được chế tạo bằng công nghệ dây rung dùng để đo biến dạng cho cốt thép, cọc, thanh chống và tường ngăn. Nó được liên...

ST01 Cảm biến biến dạng strain gage
Liên hệ

ST01 Cảm biến biến dạng strain gage được chế tạo bằng công nghệ dây rung dùng để quan trắc biến dạng của kết cấu thép, bê tông. Nó có thể được liên kết vào...