Strain gauge-Đo ứng suất

Ứng suất bê tông-4200 Geokon
Liên hệ

Cảm biến đo ứng suất Strain gauge được thiết kế để nhúng trực tiếp vào bê tông. Chiều dài đo 153 mm và độ nhạy 1 με. Strain gauge đo ứng suất bê tông...

Ứng suất cốt thép-4000 Geokon
Liên hệ

Cảm biến đo ứng suất Strain gauge được thiết kế chủ yếu để hàn hồ quang cho các kết cấu thép như lớp lót đường hầm, giằng đào, cọc và cầu. Chiều dài khổ...

Ứng suất cốt thép-4911 Geokon-Rebar
Liên hệ

Cảm biến đo ứng suất cốt thép Rebar được thiết kế để đo các chủng trong móng, tường bùn, cọc đúc sẵn, caissons, mố cầu, ống lót, v.v. Bằng cách hàn trực tiếp vào...

GK-404 máy đọc cầm tay
Liên hệ

GK-404 công nghệ dây rung dây là máy cầm tay di động có khả năng chạy hơn 20 giờ liên tục trên hai pin AA. Nó được thiết kế để đọc ra của tất...

Datalogger-Geokon
Liên hệ

LC-2 × 16 tương tự như Model 8002-4 (LC-2 × 4), nhưng cung cấp 16 kênh dây rung (có nhiệt điện trở). LC-2 × 16 được cung cấp bởi 4 tế bào ’D kiềm...

Dây cáp tín hiệu 4 lõi
Liên hệ

Dây cáp tín hiệu( cable) được sử dụng trong việc kết nối các đầu đo( sensor) với thiết bị đọc qua khoảng cách mong muốn theo thiết kế( từ trong lòng đất, dưới...

Strain gauge lá điện trở
Liên hệ

Strain Gage cảm biến lá điện trở Quan trắc biến dạng để làm gì : Thông qua đo biến dạng xác định ứng suất trong kết cấu...

Ứng suất bê tông-Ấn độ
Liên hệ

Cảm biến biến dạng strain gage( hay strain gauge) được chế tạo bằng công nghệ dây rung dùng để đo biến dạng cho cốt thép, cọc, thanh chống và tường ngăn. Nó được liên...

Ứng suất cốt thép-Ấn độ
Liên hệ

Cảm biến đo ứng suất bê tông strain gauge EDS-20V-AW được chế tạo bằng công nghệ dây rung có độ bền và tin cậy cao dùng để quan trắc biến dạng kết cấu thép....

Ứng suất cốt thép-Ấn độ-Rebar
Liên hệ

Cảm biến đo ứng suất cốt thép Rebar được thiết kế để đo các chủng trong móng, tường bùn, cọc đúc sẵn, caissons, mố cầu, ống lót, v.v. Bằng cách hàn trực tiếp vào...

ST05 cảm biến biến dạng strain gage
Liên hệ

ST05 cảm biến biến dạng strain gage được chế tạo bằng công nghệ dây rung dùng để đo cả biến dạng do kéo và nén kết cấu bê tông có phạm vi biến dạng...