Strain gauge-Đo ứng suất

Strain gauge 4200_ứng suất biến dạng bê tông
Liên hệ

Cảm biến biến dạng strain gage( hay strain gauge) được chế tạo bằng công nghệ dây rung dùng để đo ứng suất, biến dạng cho kết cấu bê tông. Đặc biệt được dùng rất nhiều khi thử...

Strain gauge 4000 Geokon_ứng suất biến dạng thép
Liên hệ

Cảm biến đo ứng suất kết cấu thép strain gauge 4200 được chế tạo bằng công nghệ dây rung có độ tin cậy cao dùng để quan trắc biến dạng kết cấu thép. Nó được liên kết vào kết cấu...

Rebar strain gauge 4911_ứng suất biến dạng thép
Liên hệ

Cảm biến đo ứng suất, biến dạng  kiểu Sister bar strain gauge EDS-12V dùng để đo biến dạng/ứng suất trong các kết cấu bê tông cốt thép, như cọc, tường chắn, mố cầu, v.v. Nó...

GK-404 máy đọc cầm tay
Liên hệ

Model GK404 được sản xuất bởi Geokon – Một trong những tên tuổi hàng đầu thế giới về sản xuất các loại cảm biến và thiết bị đo cho ngành quan trắc. GK-404 công nghệ...

Datalogger-Geokon
Liên hệ

LC-2 × 16 tương tự như Model 8002-4 (LC-2 × 4), nhưng cung cấp 16 kênh dây rung (có nhiệt điện trở). LC-2 × 16 được cung cấp bởi 4 tế bào ’D kiềm (hoặc...

Dây cáp tín hiệu 4 lõi
Liên hệ

Dây cáp tín hiệu( cable) được sử dụng trong việc kết nối các đầu đo( sensor) với thiết bị đọc qua khoảng cách mong muốn theo thiết kế( từ trong lòng đất, dưới mực nước, trong lòng đê đập... lên mặt đất). Dây...

Strain gauge lá điện trở
Liên hệ

Strain gage lá điện trở đo biến dạng là loại cảm biến có cấu tạo rất mỏng,  có thể gọi với nhiều tên khác nhau như: strain gage, cảm biến điện trở, cảm biến điện trở...

Strain gauge_ứng suất biến dạng bê tông
Liên hệ

Cảm biến biến dạng strain gage( hay strain gauge) được chế tạo bằng công nghệ dây rung dùng để đo ứng suất, biến dạng cho kết cấu bê tông. Đặc biệt được dùng rất nhiều khi thử...

Strain gauge_cảm biến ứng suất_biến dạng thép
Liên hệ

Cảm biến đo ứng suất kết cấu thép strain gauge EDS-20V-AW được chế tạo bằng công nghệ dây rung có độ tin cậy cao dùng để quan trắc biến dạng kết cấu thép. Nó được liên kết vào kết cấu...

Sister bar strain gauge_ứng suất biến dạng
Liên hệ

Cảm biến đo ứng suất, biến dạng  kiểu Sister bar strain gauge EDS-12V dùng để đo biến dạng/ứng suất trong các kết cấu bê tông cốt thép, như cọc, tường chắn, mố cầu, v.v. Nó...

Strain gauge_ứng suất trung quốc
Liên hệ

Cảm biến biến dạng strain gage( hay strain gauge) được chế tạo bằng công nghệ dây rung dùng để đo ứng suất, biến dạng cho kết cấu bê tông. Đặc biệt được dùng rất nhiều khi thử...

Strain gage_ứng suất hàn quốc
Liên hệ

Cảm biến biến dạng strain gage( hay strain gauge) được chế tạo bằng công nghệ dây rung dùng để đo ứng suất, biến dạng cho kết cấu bê tông. Đặc biệt được dùng rất nhiều khi thử...