Đo độ nghiêng /Tilt Meter

TM09 Tiltplace sensor
Liên hệ

Đầu đo nghiêng dùng để theo dõi sự thay đổi độ nghiêng của công trình/ kết cấu, có độ ổn định nhiệt độ tốt. Là một phần của hệ thống đo nghiêng, nó được gắn...

TMVN01 Portable Tilt Meter
Liên hệ

Đang cập nhật...

TM08 Portable Tilt Meter
Liên hệ

Đang cập nhật...

TM07 Electrolytic Uniaxial Beam Sensor
Liên hệ

Đang cập nhật...

TM06 Electrolytic Uniaxial Beam Sensor
Liên hệ

Đang cập nhật...

TM05 Electrolytic Uniaxial Tilt Meter
Liên hệ

Đang cập nhật...

TM04 Tilt Meterbeam sensor
Liên hệ

Đang cập nhật...

TM03 Tilt Meter
Liên hệ

Đang cập nhật...

TM02 Tilt Meter
Liên hệ

Đang cập nhật...