thiết bị đọc số liệu cầm tay

Thương hiệu: |

Liên hệ

Thiết bị đọc số liệu tần số HZ, mã 609 được sử dụng để kết nối với cảm biến đo áp lực nước lỗ rỗng Piezometer.