Đo vết nứt /Crack meter

CM06 Triaxial CrackJoint Meter
Liên hệ

Đang cập nhật...

CM05 Vibrating Wire Joint Meter
Liên hệ

Đang cập nhật...

CM04 Triaxial CrackJoint Meter
Liên hệ

Đang cập nhật...

CM03 Crack Meter
Liên hệ

Đang cập nhật...

CM02 CrackJoint Meter
Liên hệ

Crackmeter này được thiết kế để lắp đặt bề mặt và bao gồm đầu đo chuyển vị dây rung EDE-VXX ( mã DIS01 )cố định giữa 2 neo, lắp...

CM01 crack meter
Liên hệ

Đang cập nhật...