CM02 CrackJoint Meter

Liên hệ

Crackmeter này được thiết kế để lắp đặt bề mặt và bao gồm đầu đo chuyển vị dây rung EDE-VXX  ( mã DIS01)cố định giữa 2 neo, lắp đặt ở 2 bên của vết nứt.
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đối với cảm biến thông số kỹ thuật tham khảo thông số kỹ thuật của đầu đo chuyển vị dây rung EDE-VXX  ( mã DIS01).