Camera kiểm tra đường ống và cọc ống

Hệ thống camera robot kiểm tra đường ống nước thải GT102BX
Liên hệ

Ứng dụng Camera kiểm tra ống: Được sử dụng rộng rãi trong kiểm tra bằng video bên trong đường ống hóa dầu, đường ống dẫn khí, đường ống đô thị, đường ống vườn, đường ống tách khí và...

Camera kiểm tra đường ống và cọc ống
Liên hệ

Kiểm tra chất lượng cọc sau thi công là một việc cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ công trình nào sử dụng móng cọc. Với cọc khoan nhồi, cọc barrette có thể dùng...