Quan trắc lún Extensometer/Measuring Anchor

EX08 Borehole Extensometer System
Liên hệ

Đang cập nhật...

EX07 Borehole Extensometer System
Liên hệ

Đang cập nhật...

EX06 Soil Extensometer
Liên hệ

Đang cập nhật...

EX05 Magnetic Extensometer System
Liên hệ

Thiết bị đo lún sâu cảm ứng từ được sử dụng để quan trắc độ lún của các lớp đất yếu trong địa tầng khi xử lý nền hoặc trong quá trình xây dựng các...

EX04 Tape Extensometer
Liên hệ

Đang cập nhật...

EX02 Mechanical Borehole Extensometer System
Liên hệ

Đang cập nhật...

EX01 Mechanical Borehole Extensometer System
Liên hệ

Đang cập nhật...