EX05 Magnetic Extensometer System

Thương hiệu: |

Liên hệ

Thiết bị đo lún sâu cảm ứng từ được sử dụng để quan trắc độ lún của các lớp đất yếu trong địa tầng khi xử lý nền hoặc trong quá trình xây dựng các kết cấu cơ sở hạ tầng.


Thiết bị đo lún sâu cảm ứng từ bao gồm nhện từ, bàn từ, mốc từ, bộ nối telescoping, ống dẫn và cuộn dây đo cảm ứng từ.


Số đọc được thu thập bằng cách thả đầu đo của cuộn dây đo cảm ứng từ vào trong ống dẫn cho đến khi nghe được tiếng beep từ cuộn dây đo. Số đọc là chiều dài tính từ đỉnh ống đến khi nghe được tiếng beep.

Bàn đo lún được sử dụng để đo độ lún tổng cộng của công trình nhằm kiểm tra độ lún, tốc độ lún để bảo đảm an toàn trong quá trình thi công. Ngoài ra, độ lún còn được dung để phân tích xác định mức độ cố kết của đất nền, xác định độ lún lệch…


Số đọc của thiết bị đo lún mặt được đo bằng máy thủy bình và Mia. Cao độ đỉnh ống của bàn đo lún sẽ được xác định nhờ vào công tác đo cao, dẫn thủy chuẩn kỹ thuật từ các mốc đến các bàn đo lún.


Độ lún chính là sự chênh lệch cao độ giữa các lần đo và cao độ ban đầu khi lắp đặt.