TM09 Tiltplace sensor

Thương hiệu: |

Liên hệ

Đầu đo nghiêng dùng để theo dõi sự thay đổi độ nghiêng của công trình/ kết cấu, có độ ổn định nhiệt độ tốt. Là một phần của hệ thống đo nghiêng, nó được gắn trên một bàn đo nghiêng, thông qua máy đọc để hiển thị độ nghiêng, mỗi đơn vị đọc được tương ứng với một mét. Bàn đo nghiêng được gắn vào công trình tại các địa điểm cần đo độ nghiêng. Máy đo độ nghiêng có thể thu được thông số một cách nhanh chóng và dễ dàng.