Strain gauge lá điện trở

Liên hệ

Strain Gage cảm biến lá điện trở  

Quan trắc biến dạng để làm gì: Thông qua đo biến dạng xác định ứng suất trong kết cấu công trình từ đó có thể điều chỉnh thiết kế, tiến độ thi công hoặc có giải pháp gia cố phù hợp

Quan trắc biến dạng như thế nào: Strain gages được lắp sẵn trong kết cấu cần quan trắc. Thiết bị đo kích hoạt và đo tần số rung của dây căng trong strain gages, qua đó tính toán được mức độ thay đổi biến dạng so với trạng thái ban đầu 
Quan trắc biến dạng dùng trong lĩnh vực nào: Móng cọc (khi nén tĩnh), tường chắn, tầng hầm, tunnel, cầu, thanh chống, cọc neo… 
Quan trắc biến dạng cần thiết bị gì: Đầu đo (tuỳ loại kết cấu), thiết bị đo ghi số liệu, dây dẫn, bảng đấu nối 

Quan trắc biến dạng sử dụng Strain gage dán keo:

Biến dạng là sự thay đổi hình dạng so với kích thước ban đầu, nguyên nhân của biến dạng do có sự tác động của một lực từ bên ngoài lên vật thể hoặc ngay chính do nguyên nhân bên trong vật thể, do đó sinh ra ứng suất. Trong lĩnh vực xây dựng và kết cấu, việc đo - theo dõi quá trình và mức độ biến dạng đó gọi là đo biến dạng và sử dụng công cụ gọi là Điện trở( Sensor), tên kỹ thuật của loại điện trở này là Strain gage( dạng lá).

Strain gage lá điện trở đo biến dạng là loại cảm biến có cấu tạo rất mỏng.  có thể gọi với nhiều tên khác nhau như: strain gage, cảm biến điện trở dây, cảm biến điện trở biến dạng, cảm biến lá đo, cảm biến sức căng.

Để sử dụng Strain gage lá điện trở bằng cách dán cảm biến này lên bề mặt vật thể bởi lớp keo chuyên dụng tại vị trí cần đo và tiến hành hàn dây chì cho các đầu xuất tín hiệu. Mức biến dạng của vật thể hay kết cấu thông qua lớp keo được truyền sang miếng đo. Miếng đo như vậy phải chịu một sự biến động tỷ lệ với điện trở của nó.

Trong phân tích ứng suất thực nghiệm người ta sử dụng rộng rãi các phương pháp xác định biến dạng. Strain Gage (SG-miếng đo biến dạng) là một trong những công cụ quan trọng của kỹ thuật đo lường điện tử được áp dụng đo các đại lượng cơ học.

Trong nghiên cứu chế tạo, các Nghiên cứu sinh sử dụng cảm biến đo biến dạng lá (The strain gage) để chế ra thiết bị đo lực dựa trên biến dạng của 1 thanh kim loại là một ứng dụng điển hình tại các trường đại học.

Hay ứng dụng khác của cảm biến đo biến dạng lá (The strain gage) là sử dụng cho cân điện tử để cân trọng tải xe tải. 

Thiết bị đọc cho Strain gages:

chỉ cần 1 máy đo điện vạn năng đọc được điện trở/ hiệu điện thế/ dòng điện.

Strain gages:

Gauge length (mm):30mm Gauge width:2mm  

Backing length: 36.1mm Backing width:5.1mm

Resistance: 120Ω±0.1Ω

Sensitivity coefficient( factor) :2.08±1%  (A level)

Wire lenth:20mm 

Transverse sensitivity: -0.6%

Read out:

Measuring channel points: 16  

sample frequency:10Hz

Apply to strain gauge electric resistance: 50~10000Ω(set)      

bridge voltage: 2V DC                

Measuring strain range: ±19999με        

Resolution: ±1με    

System accuracy:±0.3%Fs±2με          

Temperature excursion: less than 3με/2h        

Balancing range: ±15000με    

Long wire resistance correction range: 0.0~100Ω  

Power:220V±10% 50Hz±2%  

WINDOWS english software            

USB port                                  

Size: 350mmx260mmx150mm      

Weight: 3KG