Ứng suất cốt thép-4911 Geokon-Rebar

Liên hệ

Cảm biến đo ứng suất cốt thép Rebar được thiết kế để đo các chủng trong móng, tường bùn, cọc đúc sẵn, caissons, mố cầu, ống lót, v.v. Bằng cách hàn trực tiếp vào cốt thép kết cấu để đo ứng suất. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Standard Range: 3000 µε

Resolution: 0.4 µε

Accuracy¹: ±0.25% F.S.

Nonlinearity: <0.5% F.S.

Temperature Range²: −20 °C to +80 °C

Active Gauge Length: 914 mm - 1105 mm.