Ứng suất cốt thép-Ấn độ-Rebar

Thương hiệu: Ấn Độ | strain gauge cốt thép

Liên hệ

Cảm biến đo ứng suất cốt thép Rebar được thiết kế để đo các chủng trong móng, tường bùn, cọc đúc sẵn, caissons, mố cầu, ống lót, v.v. Bằng cách hàn trực tiếp vào cốt thép kết cấu để đo ứng suất. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

-Khoảng đo: 2500 µ strain

-Độ nhạy: 1 μ strain

-Kích thước D x l (mm):  

                  26 x 1400 (Cho loại D12 thông  thường)
                  30 x 1400 (Cho loại D16 thông  thường)

-Điện trở: YSI 44.005 hoặc tương đương
-Nhiệt độ giới hạn: - 20 đến 80 ° C
-Cáp tín hiệu: 4 lõi