Dây cáp tín hiệu 4 lõi

Thương hiệu: Trung Quốc

Liên hệ

Dây cáp tín hiệu( cable) được sử dụng trong việc kết nối các đầu đo( sensor) với thiết bị đọc qua khoảng cách mong muốn theo thiết kế( từ trong lòng đất, dưới mực nước, trong lòng đê đập... lên mặt đất).

Dây cáp tín hiệu được sử dụng trong việc quan trắc thường là loại dây 4 lõi.