LC01 Cảm biến lực Loadcell

Liên hệ

LC01 Cảm biến lực Loadcell là một loadcell dây rung được sử dụng để xác định tải trong bu lông neo trong đá, thanh neo…Nó bao gồm một vỏ thép cường độ cao với 8 strain gage ở bên trong. Để giảm thiểu tác động của tải không đồng đều và lệch tâm, 8 strain gage được gắn xung quanh chu vi cách nhau 45 °. Loadcell được hàn kín làm cho nó chống được sự xâm nhập của nước và những môi trường ăn mòn nhất. 

Ngoài ra, có thể đặt theo tiêu chuẩn riêng: Loadcell LC01 Cảm biến lực LoadCell là một loadcell dây được sử dụng để xác định tải trong bu lông neo trong đá, thanh neo…Thông thường nó bao gồm một vỏ thép cường độ cao với 3 strain gage ở bên trong. Để giảm thiểu tác động của tải không đồng đều và lệch tâm, 3 strain gage được gắn xung quanh chu vi cách nhau 120°. Loadcell hàn kín làm cho nó chống được sự xâm nhập của nước và những môi trường ăn mòn nhất. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT