Quan trắc áp lực nước lỗ rỗng

Quan trắc áp lực nước lỗ rỗng

Thiết bị quan trắc áp lực nước lỗ rỗng được dùng để đo áp lực nước lỗ rỗng tại các vị trí cần thiết trong địa tầng theo yêu cầu của thiết kế. Các số liệu áp lực nước lỗ rỗng phục vụ cho việc phân tích ngược trong quan trắc lún xử lý nền, thi công tầng hầm, tính toán tường chắn ….

Thiết bị quan trắc áp lực nước lỗ rỗng phổ biến gồm hai loại: đầu đo áp lực nước lỗ rỗng kiểu dây rung và đo áp lực nước lỗ rỗng kiểu ống đứng.

1) Đầu đo áp lực nước lỗ rỗng kiểu dây rung sử dụng một màng cảm biến, áp lực nước lỗ rỗng sẽ làm thay đổi sức căng trên bề mặt cảm biến, sự thay đổi sức căng bề mặt này được chuyển hoá thành tín hiệu tần số sung điện từ rồi được máy đo chuyển hoá thành đơn vị số đọc.

Đầu đo áp lực nước lỗ rỗng kiểu dây rung có thể quan trắc được ngay cả sự thay đổi nhỏ của áp lực nước lỗ rỗng và nhiệt độ.

Khi sử dụng đầu đo áp lực nước lỗ rỗng sẽ nối với hộp thu tín hiệu và số liệu sẽ được ghi vào trong bộ nhớ máy.

2) Đo áp lực nước lỗ rỗng kiểu ống đứng gồm một đầu lọc được khoan lắp đặt ngay tại vị trí muốn đo áp lực nước lỗ rỗng. Đầu lọc này được nối với các ống PVC theo chiều thẳng đứng lên đến mặt đất. Áp lực nước lỗ rỗng khi thay đổi sẽ làm thay đổi mực nước trong ống

Khi đo sẽ sử dụng cuộn dây đo mực nước thả vào trong ống để xác định chiều cao mực nước trong ống.

Share :

Viết bình luận