Datalogger-ESDL-Quan trắc tự động-Đọc số liệu tự động.

Liên hệ

Datalogger-Quan trắc tự động-Đọc số liệu tự động-ESDL.

Đây là loại thiết bị được thiết kế để ghi nhận dữ liệu từ các đầu đo-cảm biến-sensor. Đầu đo-cảm biến-sensor được kết nối với cổng giao diện tín hiệu qua dây dẫn tín hiệu, sau đó kết nối với Datalogger-quan trắc tự động-đọc số liệu tự động hay MEMS.

Datalogger-Quan trắc tự động-Đọc số liệu tự động-ESDL có thể được sử dụng cho nhiều loại ứng dụng để cung cấp số liệu thực tế và chính xác. Tại Việt Nam, việc áp dụng đã phổ biến trong quan trắc( mực nước ngầm) tự động thân đập thủy điện, lưu trữ số liệu tự động khi theo dõi biến dạng và ứng suất thân cọc khoan nhồi( công trình xây dựng dân dụng, cầu, cảng...).

Datalogger-Quan trắc tự động-Đọc số liệu tự động-ESDL có thể kết nối với số lượng lớn, tối đa 180 các cảm biến-sensor thông qua cổng giao diện. Datalogger có thể được cài đặt để lấy dữ liệu từ 5 giây đến 168 giờ. Tuy nhiên, việc cài đặt thực tế mỗi ngày nên tính đơn vị thời gian theo phút bởi lẽ việc ghi nhận thường xuyên hơn sẽ làm tiêu hao nguồn pin nhanh hơn.