Kích thủy lực

Kích thủy lực căng cáp( rỗng)
Liên hệ

Mô tả sản phẩm:     Là các loại kích có lỗ xuyên tâm, chúng là các thiết bị hỗ trợ cho việc căng neo của các sợi thép bằng cách sử dụng các neo thép khác nhau...

Kích nâng
Liên hệ

Mô tả sản phẩm:     Là thiết bị sử dụng trong hệ thủy lực. Nhằm nâng/ hạ hệ đối trọng lớn. Được sử dụng rộng rãi trong các hạng mục thi công xây dựng của các tòa nhà...

Kích thủy lực xuất khẩu
Liên hệ

Kích thủy lực các loại: Kích 20 tấn, kích 50 tấn, kích 100 tấn, kích 150 tấn, kích 200 tấn, kích 300 tấn, kích 500 tấn, kích 800 tấn, kích 1000 tấn, Sản xuất tại Việt nam,...