Sản phẩm khuyến mãi

Máy đo độ chặt hiện trường IWIN-4114
Liên hệ

Máy đo độ chặt hiện trường (EDG) Model: IWIN-4114 Máy đo độ chặt hiện trường (EDG) là một thiết bị đo phi hạt nhân có thể thay thế máy đo tỷ trọng hạt nhân để đo các đặc...

PDA test_biến dạng lớn móng cọc
Liên hệ

PDA-HPT máy kiểm tra biến dạng lớn móng cọc; PDA Máy phân tích cọc đóng; PDA  Thiết bị thử tải động biến dạng lớn; PDA Thiết bị thử cọc động; PDA Thiết bị thí nghiệm thử động biến dạng...