TE02 Resistance Thermistor Probe

Liên hệ

Cảm biến nhiệt độ TE02 được thiết kế để đo nhiệt độ bề mặt kết cấu thép và bê tông và bê tông khối lớn. Nó cũng có thể làm việc trong nước. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT