VW Piezometers ACE

Thương hiệu: ACE - Hàn Quốc |

Liên hệ

Các Piezometers ACE được thiết kế để đo áp lực nước lỗ rỗng và chất lỏng.
- Model 1510  được thiết kế để chôn trong nền đất và bê tông hoặc trong lỗ khoan đường  kính nhỏ.
- Model 1520 để đẩy trực tiếp vào nền đất yếu.
- Model 1530 được thiết kế để đo áp lực nước trong đường ống cho công nghiệp và thủy lực.Và nó rất hữu ích để đo lường dòng áp lực trong một nhà máy thủy điện.
- Model 1540 được thiết kế đặc biệt. Model này được đặc biệt sản xuất để sử dụng trong các công trình mà đo lường bán vĩnh viễn như đập.
- Model 1515 được thiết kế để đo áp suất thấp, có ba loại dải đo là 1,0 / 1,5 / 2,0 kg / cm 2. Để đo áp lực nước.
- Model 1500S có kích thước nhỏ (đường kính ngoài ф17mm) để đo trong những ống giếng có đường kính trong ф19mm.

Thông số kỹ thuật

Model

1510

1520

1530

1540

1515

1500S

Applied sensor

Vibrating wire sensor

Range

2.0㎏/㎠ ~ 70.0㎏/㎠

Resolution

0.025% FSR

Accuracy

±0.1% FSR

Non-linearity

±0.5% FSR