Tất cả tin tức

Quan trắc áp lực nước lỗ rỗng

Admin 15/06/2017

Thiết bị quan trắc áp lực nước lỗ rỗng được dùng để đo áp lực nước lỗ rỗng tại các vị trí cần thiết trong địa tầng theo yêu cầu của thiết kế. Các số liệu áp lực nước lỗ rỗng phục vụ cho việc phân tích ngược trong quan trắc lún xử lý nền, thi công tầng hầm, tính toán tường chắn ….

Thiết bị thí nghiệm PDA

Admin 15/06/2017

Thiết bị thí nghiệm PDA RS-1616K(S)

Quan trắc áp lực nước lỗ rỗng

Admin 15/06/2017

Dùng để đo sự thay đổi về áp lực của tầng nước có áp.

Ứng suất kế dây rung (Strain gage)

Admin 15/06/2017

Ứng suất kế dây rung được dùng để theo dõi kiểm tra các công trình xây dựng như đập, cầu, đường hầm ... Cấu tạo của ứng suất kế dây rung gồm một dây thép căng giữa hai giá gắn vào cấu trúc cần nghiên cứu biến dạng. Khi có biến dạng, sự căng cơ học của dây kéo theo sự thay đổi tần số dao động N của dây, bằng cách đo tần số dao động của dây có thể biết được độ lớn của biến dạng.