Tất cả sản phẩm

Strain gauge_ứng suất biến dạng bê tông
Liên hệ

Cảm biến biến dạng strain gage( hay strain gauge) được chế tạo bằng công nghệ dây rung dùng để đo ứng suất, biến dạng cho kết cấu bê tông. Đặc biệt được dùng rất nhiều khi thử...

Strain gauge 4200_ứng suất biến dạng bê tông
Liên hệ

Cảm biến biến dạng strain gage( hay strain gauge) được chế tạo bằng công nghệ dây rung dùng để đo ứng suất, biến dạng cho kết cấu bê tông. Đặc biệt được dùng rất nhiều khi thử...

LC05 Cảm biến lực LoadCell
Liên hệ

LC05 Cảm biến lực LoadCell là một loadcell tải trọng cao được sử dụng để xác định tải trong bu lông trong đá,  thanh neo.  Nó bao gồm một vỏ thép cường độ cao với...

LC04 Cảm biến lực LoadCell
Liên hệ

LC04 Cảm biến lực LoadCell là một loadcell  được thiết kế để đo tải trọng nén lớn. LC04 Cảm biến lực LoadCell  sử dụng rộng rãi trong thử nghiệm cọc. Giống như LC03, loadcell này...

LC03 Cảm biến lực LoadCell
Liên hệ

LC03 Cảm biến lực LoadCell là một loadcell  được thiết kế để đo tải trọng nén hoặc lực dọc trục. Loadcell có khả năng đo ngoại lực lớn.  Loadcell được thiết kế chống bụi, độ...

LC02 Cảm biến lực LoadCell
Liên hệ

LC02 Cảm biến lực LoadCell là một loadcell dây được sử dụng để xác định tải trong bu lông neo trong đá, thanh neo…Thông thường nó bao gồm một vỏ thép cường độ cao với...

LC01 Cảm biến lực Loadcell
Liên hệ

LC01 Cảm biến lực Loadcell là một loadcell dây rung được sử dụng để xác định tải trong bu lông neo trong đá, thanh neo…Nó bao gồm một vỏ thép cường độ cao với 8...

PE11 Automatic Water Level
Liên hệ

Đang cập nhật...

PE10 Twin Tube Hydraulic Piezometer
Liên hệ

Đang cập nhật...

PE09 Water Level Indicator
Liên hệ

PE09 là thiết bị quan trắc mực nước ngầm, PE09 bao gồm đầu dò xác định mực nước ngầm, thước đo mực nước ngầm, Để quan trắc mực nước ngầm, cần xây dựng giếng quan trắc...

PE08 Standpipe Piezometer
Liên hệ

Đang cập nhật...

PE07 Porous TubeCasagrande Piezometer
Liên hệ

Đang cập nhật...

PE06 Bourdon Gage Type Uplift Pressure System
Liên hệ

Đang cập nhật....

PE05 cảm biến mức nước
Liên hệ

PE05 cảm biến mức nước là một đầu đo Piezometer dây rung.  Nó được thiết kế để theo dõi áp lực đẩy nổi của nước trong nền  của đập và kết cấu bê tông. Các cảm...

PE04 Piezometer
Liên hệ

PE04  là một đầu đo Piezometer dây rung được thiết kế để đo áp lực nước lỗ rỗng trong đất yếu / đất sét và bãi chôn lấp. Nó có một hình nón nhọn ở...

PE03 Piezometer
Liên hệ

PE03 Piezometer là một cảm biến áp suất thấp sử dụng rộng rãi để đo mực  nước /áp lực nước trong lỗ khoan.  THÔNG SỐ KỸ THUẬT -Dải đo (MPa): 0.035, 0.07 -Độ chính xác:  bình thường ± 0.25%...