Thủy điện Pa Tần 1 Lai Châu

Thủy điện Pa Tần 1 Lai Châu

Thủy điện Pa Tần 1: Tổng quan dự án.

Dự án thủy điện Pa Tần 1 thuộc công trình công nghiệp cấp III, nhà máy có tổng
công suất 8MW với 02 tổ máy, điện lượng trung bình năm khoảng 28,5 triệu kWh. Địa điểm thực hiện: Xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần Phát triển điện Pa Tần.

Công trường thủy điện Pa Tần 1

Thủy điện Pa Tần 1: Thiết bị quan trắc tại dự án.

- Thiết bị quan trắc thấm #Piezometer;

- Thiết bị quan trắc biến dạng khe hở #Crack meter;

- Thiết bị quan trắc ứng suất bê tông/ cốt thép #Strain gage;

- Thiết bị quan trắc thấm #Water lever;

- Máy đọc thiết bị cầm tay dây rung #Readout;

- Máy đọc thiết bị ghi đo dữ liệu #Readout;

- Trạm quan trắc tự động;

Thiết bị quan trắc thủy điện Pa Tần 1: Bàn giao tại dự án

Một số hình ảnh chuyển giao thiết bị quan trắc, bàn giao tại dự án:

Bàn giao lô thiết bị quan trắc tại thủy điện Pa Tần 1

Bàn giao lô thiết bị quan trắc tại thủy điện Pa Tần 1

Bàn giao lô thiết bị quan trắc tại thủy điện Pa Tần 1

     

     

    Share :

    Viết bình luận